[:rs]Cardio-Heart

 

“Čovek danas želi dug život. Ukazati mu na prave puteve očuvanja zdravlja i sprečavanja daljeg napredovanja aterosklerotske bolesti, plemenit je zadatak i poduhvat”

dr Leklerk

Referentni centar Ministarstva zdravlja za visokospecijalizovanu kardiološku rehabilitaciju pruža usluge stacionarnog lečenja bolesnika sa obolenjima srca  i krvnih sudova:

 • sa prebolelim infarktom miokarda
 • aortokoronarnim premoštavanjem 
 • ugrađenom veštačkom valvulom.

Program kardiološke rehabilitacije   integralni  je  deo lečenja u modernoj kardiologiji i dizajniran je prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa.

Ciljevi:

 • stabilizacija kliničkog statusa
 • unapređenje funkcionalanog kapaciteta
 • optimizacija terapija zasnovane na dokazima
 • identifikacija i kontrola precipitirajućih faktora
 • povratak na posao i  svakodnevni život

KLJUČNU ULOGU IGRA PACIJENT

Oporavak je zasnovan na indvidualnom pristupu bolesniku:

 • procena kliničkog statusa na prijemu
 • procena funckije leve komore – eho srca
 • laboratorijske analize i krvna slika
 • detekcija aritmija – ambulatoni EKG holter monitoring
 • procena funkcionalnog kapaciteta (kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem, test opterećenja ili šestominutni test hodom)
 • prema indikacijama: dopler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta, holter krvnog pritiska, rendgen srca i pluća, spirometrija

Komponente programa:

 • uobičajeni medicinski tretman uz optimizaciju terapije
 • fizički trening dizajniran na osnovu inicijalno procenjenog indvidualnog funkcionalnog kapaciteta 7 dana nedeljno u obliku kontinuiranog, intervalnog  i doziranog treninga
 • korekcija faktora rizika,kao mera sekundarne prevencije
 • edukacija bolesnika i porodice

Tokom inicijalne faze potreban je stalni nadzor.

Stacionarna rehabilitacija  značajna je  posebno za procenu:

 • individualnog odgovora
 • stepena tolerancije napora
 • kliničke stabilnosti i
 • identifikacije znakova i simptoma koji limitiraju ili kontraindikuju rehabilitacioni program

Potreban je monitoring:

 • krvnog pritiska
 • srčane frekvence i ritma
 •  simptoma pre, u toku i nakon fizičkog treninga

Posebno u slučaju pojave simptoma  abnormalnosti krvnog pritiska i supraventrikularnih i ventrikularnih ektopija tokom vežbi.

Lekari kardiološke rehabilitacije i medicinsko osoblje omogućavaju:

 1. FUNKCIONALNU PROCENU KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

(Ishemijska bolest srca, iregularan rad srca (aritmije), povišen krvni pritisak, srčana insuficijencija)

Pružanje usluga osiguranicima – RFZO:

 • ambulantnog kontinuiranog EKG monitoringa
 • kardiovaskularnog stres testa – test opterećenja uz prethodnu pripremu

(pregled specijaliste interne medicine/kardiologije, laboratorijske analize)

 2. AMBULANTNU KARDIOLOŠKU REHABILITACIJU

 • dugoročna, doživotna kardiološka rehabilitacija
 • dugoročne preventivne mere sekundarne prevencije novog kardiovaskularnog događaja
 • fizički trening u kardio sali uz lekarski nadzor i tim viših fizioterapeuta

 

Program  je dizajniran prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa.

Za pacijente:

 1. Kako do nas?
 2. Šta je potrebno poneti?
 3. Šta očekivati?
 4. Informator
 5. Lista zakazivanja
 6. Pitajte nas

Za lekare:

 1. Kako uputiti pacijenta?
 2. Kardiološka rehabilitacija kao mera sekundarne prevencije nakon infarkta
 3. Događanja

[:]