1.Poreski Identifikacioni broj PIB               101962711
2.Matični broj lica (pravna lica, radnje)   07050844
3.Naziv firme                                                       Institut za rehabilitaciju
4.Ime i prezime ovlašćenog lica                   Prim. mr sci. dr Snežana Kostić
5.Podaci o sedištu                                              Beograd
6.Opština                                                               Savski venac
7.Mesto                                                                  Beograd
8.Naziv ulice i broj                                            Sokobanjska 17
9.Broj telefona                                                   011/2660-266, 011/8241-425
10.Broj faksa                                                       011/2662-432, 011/8232-738
11.E-mail                                                               seltersbanja@gmail.com
12.Kupac-dobavljač-                                         kupac i dobavljač
13.Obveznik PDV / PEPPDV                          133328246

 

Podaci o delatnosti

Naziv                                                                                                      Šifra delatnosti
1.Delatnost smeštajnih usluga sa medicinskim negom       8710

 

Podaci o računu u banci

Naziv banke i mesto                                               Broj tekućeg računa
1.Uprava za javno plaćanje – Mladenovac     840-657667-10
2.Uprava za javno plaćanje – Mladenovac     840-657661-28