[:en]

Ime i prezime (obavezno)

Adresa stanovanja

Mesto stanovanja

Broj telefona (obavezno)

Email

Da li dolazite po osnovu privatnog plaćanja ili po rešenju nadležnog fonda ?

Da li ste samostalno pokretni ili ne?

Da li vam je potrebna pomoć pri oblačenju, korišćenju toaleta, odlasku na terapije i na ishranu u restoran?

Ukoliko imate rešenje nadležnog fonda da li želite da doplaćujete bolji smeštaj u stacionaru II ? ( moguće samo za pacijente koji su samostalno pokretni )

[:rs]Ovde možete rezervisati smeštaj za stacionarnu rehabilitaciju.

Ime i prezime (obavezno)

Adresa stanovanja

Mesto stanovanja

Broj telefona (obavezno)

Email

Da li dolazite po osnovu privatnog plaćanja ili po rešenju nadležnog fonda ?

Da li ste samostalno pokretni ili ne?

Da li vam je potrebna pomoć pri oblačenju, korišćenju toaleta, odlasku na terapije i na ishranu u restoran?

Ukoliko imate rešenje nadležnog fonda da li želite da doplaćujete bolji smeštaj u stacionaru II ? ( moguće samo za pacijente koji su samostalno pokretni )

[:ru]

Ime i prezime (obavezno)

Adresa stanovanja

Mesto stanovanja

Broj telefona (obavezno)

Email

Da li dolazite po osnovu privatnog plaćanja ili po rešenju nadležnog fonda ?

Da li ste samostalno pokretni ili ne?

Da li vam je potrebna pomoć pri oblačenju, korišćenju toaleta, odlasku na terapije i na ishranu u restoran?

Ukoliko imate rešenje nadležnog fonda da li želite da doplaćujete bolji smeštaj u stacionaru II ? ( moguće samo za pacijente koji su samostalno pokretni )

[:]