Ambulantno – poliklinička služba

Pregledi i dijagnostičke procedure:

Sve navedeno  može  se obaviti kao komercijalna usluga, a deo i uz važeći uput:
1. Pregledi lekara:
–  pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (može se obaviti uz važeći uput)
– pregled subspecijaliste dečije rehabilitacije (može se obaviti uz važeći uput)
– pregled subspecijaliste reumatologije  (može se obaviti uz važeći uput)
– pregled interniste (isključivo kao komercijalna usluga)

2. Elektomioneurografija (EMNG) gornjih i donjih ektremiteta (može se obaviti uz važeći uput)

3. Ultrazvučna dijagnostika (kao komercijalna usluga)
-koštanozglobnog sistema
-CDS krvnih sudova donjih ekstremiteta
-UZ abdomena i srca

4. EKG pregled (kao komercijalna usluga)

5. DEXA merenje koštane gustine na lumbalnoj kičmi i kuku (kao komercijalna usluga)

6. RTG dijagnostika (kao komercijalna usluga)

7. Laboratorijske analize u biohemijskoj laboratoriji (krv, urin, sinovijska tečnost, kao komercijalna usluga)

8. Terapijske procedure (uz prethodni pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije):
– hidroterapija
– bazen
– kada sa podvodnom masažom i mineralne kupke (kao komercijalna usluga)
– elektroprocedure (DD, IFS, GA, TENS, UZ itd.)
– laseroterapija
–  magnetoterapija
– individualna kineziterapija
– radna terapija
– wellness (kao komercijalna usluga)

9. Hiperbarična komora

10. Shockwave

NEDELJOM SE SPROVODE SAMO KINEZI TERAPIJE I TERAPIJE U BAZENU.