Notice: Undefined index: in /home/rehabili/public_html/wp-content/plugins/simplest-gallery/simplest-gallery.php on line 322

Notice: Undefined index: columns in /home/rehabili/public_html/wp-content/plugins/simplest-gallery/lightbox.php on line 89

 

Rezervacija Stacionarne Rehabilitacije

Cenovnik Usluga

 

 

Telefon za informacije 011 8241 100 i 011 8241 425

Rehabilitacija za nepokretne i pokretne pacijente  obavlja se  po uputu RZZO ili kao komercijalna usluga za zainteresovane korisnike i to na odeljenjima:

 • neurološke rehabilitacije
 • ortopedsko-traumatološke rehabilitacije
 • reumatološke rehabilitacije
 • dečije rehabilitacije

Pacijenti mogu biti smešteni, u zavisnosti od funkcionalnog statusa (pokretni ili nepokretni) i ličnih želja, u stacionaru ili hotelskom delu.  Hotelski deo sadrži trokrevetne, dvokrevetne i jednokrevetne  komforne i moderno opremljene sobe.
Hotelski smeštaj u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama za korisnike   RZZO  dostupan  je uz doplatu i prethodnu rezervaciju (Telefon za informacije 011 8241 100 i  011 8241 425).

Stacionar i hotelski deo raspolažu sopstvenim terpijskim blokom koji sadrži:

 • hidroterapiju (bazen, mineralne kupke, kada sa podvodnom masažom, biserne kupke)
 • elektroprocedure (DD, IFS, GA, TENS, UZ)
 • laseroterapiju
 • magntoterapiju
 • individualnu kineziterapiju
 • radnu terapiju

U cenu bolničkog dana za pacijente koji plaćaju uključen je:

 • pregled fizijatra, propisane fizikalne terapije
 • EKG
 • konsultacija interniste i reumatologa, ukoliko je to potrebno
 • prisustvo zdravstvenog osoblja 24h (dežurni lekar i sestra)

Neurološka rehabilitacija

Odeljenje neurološke rehabilitacije bavi se rehabilitacijom bolesnika sa neurološkim poremećajima kroz kompleksan niz aktivnosti usmerenih ka obnovi, čuvanju i kompenzaciji određenih sposobnosti.
Na odeljenju se, kroz timski rad, sprovodi rehabilitacija bolesnika sa cerebrovaskularnim oboljenjima koja su uzrok neurološkog deficita, zatim  oporavak bolesnika sa oboljenjima nervnog sistema uzrokovanim raznim zapaljenskim ili neurodegenerativnim oboljenjima, kao i bolesnika sa neurološkim poremećajima izazvanim raznim povredama  centralnog ili perifernog nervnog sistema.
Tim za rehabilitaciju predstavljaju lekari raznih specijalnosti, zatim logoped, defektolog, psiholog, fizioterapeuti i medicinske sestre.
Pri prijemu, vrši se  adekvatna procena pacijenta, pravljenje i realizacija plana rehabilitacije, koji se obično sastoji od individualnog kineziterapijskog programa, terapije radom, logopedskog tretmana, psihološke i socijalne podrške  određenog intenziteta, a to znači bar pet dana u nedelji,  po jedan sat za svaku terapijsku intervenciju. Vrši se i primena fizikalnih agenasa /elektro, magneto, termo, peloido, hidro, sono, laseroterapija,  u skladu sa fazom i težinom neurološkog deficita.
Tokom rehabilitacije,  vrši se i kontrola faktora rizika, edukacija pacijenta i porodice, kao i nespecifične mere usmerene ka sprečavanju posledica inaktiviteta.

Reumatološka rehabilitacija

Rehabilitacija reumatoloških bolesnika u Seltersu je  kompletna medicinska rehabilitacija bolesnika sa zapaljneskim ili degenarativnim oboljenjem  kičme, zglobova i  mekih tkiva,  što uključuje reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, psorijatični artitis, giht, mialgije, fibromialgije, entezopatije, tendinopatije, burzite i druge bolne sindrome.

Sprovodi se rehabilitacija  pacijenata sa osteoporozom, uz mogućnost dijagnostičke  osteodenzitometrije.

Rehabilitacija podrazumeva individulani pristup i lečenje  pacijenta, prema ordiniranju lekara:

 • vežbe
 • kinezi
 • radna terapija
 • fizikalna  terapija –  elektro, magneto, lasero, ultrazvuk, vakusak terapija
 • balneoterapija – termo  i  hidroterapija, peloid, parafin, manulena  masaža.

Optimalno trajanje rehabilitacije je 2-3 nedelje.

Dečja rehabilitacija

U Institutu za rehabilitaciju, u organizacionom  delu  Seltersa, sprovodi se i dečja rehabilitacija.

Stacionarna dečja rehabilitacija odvija se na odeljenju od 28 bolničkih kreveta, u komfornim dvokrevetnim sobama. Ambulantni pregledi dece obavljaju se za sve uzraste do 18 god. Deca dolaze na lečenje sa raznorodnim dijagnozama (urođeni deformiteti stopala i vrata, porođajne traume, usporen motorni razvoj, sve vrste posttraumatskih stanja). Lečenje se sprovodi kombinovanim fizikalnim procedurama (elektro, hidro, kinezi, radna terapija), uz tretmane logopeda, defektologa i psihologa.