Banja Selters u Mladenovcu, iako udaljena samo pedesetak kilometara od Beograda, prava je oaza čistog vazduha, mira i zelenila. Svega 25 km od Seltersa udaljen je najznačajniji kulturno-istorijski kompleks Oplenac na kome se nalazi Oplenačka crkva koju je neposredno pred I svetski rat podigao kralj Petar i Karadjordjević, kao i monumentalna porodična grobnica dinastije Karadjordjević. U mestu Topola se takodje nalazi Spomen muzej I srpskog ustanka u konaku- dvoru Vožda Karadjordja.Selters je povezan magistralnim putevima sa poznatim izletištima- planinama Avalom, Bukuljom i Kosmajem, prevojima Guberevačka šuma i Trešnja i banjama u neposrednoj blizini- Koraćičkom i Bukovičkom. U vidu jednodnevnih organizovanih izleta gostima se omogućuje uživanje u blagom sedativnom klimatu, samonikloj i antropogenoj vegetaciji, šumskim potočićima, rustičnim predelima, seoskim manifestacijama, vašarima, a za ljubitelje lovnog turizma moguće je organizovanje lova niske divljači.