Mineralna voda

Po svetskoj klasifikaciji mineralna voda Selters spada u alkalno-murijatične, ugljeno-kisele, hiperterme (50oC), visoke mineralizacije (7.8 gr. rastvorenih mineralnih materija u litru). Primenjuje se u vidu mineralnih kupki sa podvodnom masažom, hidro-kinezi terapije u bazenu, kao i u vidu inhalacija kod oboljenja disajnih organa. Lekovito svojstvo ove vode poznato je i upotrebljava se više od 100 godina.

Osnovne indikacije za primenu ove vode su:

 • degenerativna oboljenja koštano-zglobnog sistema, mirne faze zapaljenjskog reumatizma
 • stanja posle povreda kostiju, zglobova i misića,
 • neurološka oboljenja
 • oboljenja krvnih sudova i
 • oboljenja gornjih disajnih puteva.

Mineralna voda

Po svetskoj klasifikaciji mineralna voda Selters spada u alkalno-murijatične, ugljeno-kisele, hiperterme (50oC), visoke mineralizacije (7.8 gr. rastvorenih mineralnih materija u litru). Primenjuje se u vidu mineralnih kupki sa podvodnom masažom, hidro-kinezi terapije u bazenu, kao i u vidu inhalacija kod oboljenja disajnih organa. Lekovito svojstvo ove vode poznato je i upotrebljava se više od 100 godina.

Osnovne indikacije za primenu ove vode su:

 • degenerativna oboljenja koštano-zglobnog sistema, mirne faze zapaljenjskog reumatizma
 • stanja posle povreda kostiju, zglobova i misića,
 • neurološka oboljenja
 • oboljenja krvnih sudova i
 • oboljenja gornjih disajnih puteva.

Mineralna voda

Po svetskoj klasifikaciji mineralna voda Selters spada u alkalno-murijatične, ugljeno-kisele, hiperterme (50oC), visoke mineralizacije (7.8 gr. rastvorenih mineralnih materija u litru). Primenjuje se u vidu mineralnih kupki sa podvodnom masažom, hidro-kinezi terapije u bazenu, kao i u vidu inhalacija kod oboljenja disajnih organa. Lekovito svojstvo ove vode poznato je i upotrebljava se više od 100 godina.

Osnovne indikacije za primenu ove vode su:

 • degenerativna oboljenja koštano-zglobnog sistema, mirne faze zapaljenjskog reumatizma
 • stanja posle povreda kostiju, zglobova i misića,
 • neurološka oboljenja
 • oboljenja krvnih sudova i
 • oboljenja gornjih disajnih puteva.