Zdravstveni turizam

Selters banja, u Mladenovcu, organizacioni je deo Instituta za rehabilitaciju sa sedištem u Beogradu, Sokobanjska17. Kao najbliže banjsko lečilište prestonici, na oko 50km od Beograda poseduje 300 kreveta u mreži zdravstvenih ustanova i pokriva sve  oblasti medicinske rehabilitacije (neurološka, reumatološka, ortopedska i dečja). Osim toga za 200 kreveta imamo dozvolu Ministarstva turizma za bavljenje turističkom i ugostiteljskom delatnošću. 

Kao ustanova koja prati smernice SZO o prevenciji zdravlja, sa kadrom i  opremom koja ispunjava savremene standarde u lečenju (30 lekara specijalista uglavnom i subspecijalista, više od 200 fizioterapeuta i medicinskih sestara) težnja nam je da se razvijamo i u pravcu zdravstvenog turizma.

Česma

Imajući u vidu lokalitet banje Selters i klimat koja ima prostirući se na padinama planine Kosmaj, blizina Bukulje i planine Venčac, obilje čistog vazduha i izuzetna svojsta lekovite mineralne Selters vode i blata, zdravstveni turizam postaje  neizostavan deo u procesu razvoju Selters banje.

Dva objekta, stacionar I i stacionar II (hotelski deo), prostiru se na 16 ha površine čitavog banjskog kompleksa. 

Vođeni željom da našim korisnicima pružimo što bolju uslugu kroz sadržaje i prirodna bogatstva u cilju prevencije zdravlja, primenjujemo visoke standarde smeštaja , medicinskih i komercijalnih usluga, tako da boravak u Selters banji bude pravi udah zdravlja.

Od sadržaja Selters banja nudi:

savremeno opremljen wellness centar sa bazenom sa
toplom vodom, kade sa podvodnom masažom i mineralne kupke u lekovitoj Selters vodi, lekovito Selters blato, sauna,
slana soba, ručne masaže, spoljašnji bazen (30m x 16m) koji prati i dečji
bazen, moderno opremljen po najnovijim standardima sa pratećim
objektom sa svlačionicama i toaletima, rekreativni sadržaji koji
ispunjavaju kompleks Selters banje-staze zdravlja (2 km),
sportski i dečji tereni i igrališta, teretana na otvorenom, okruženi i
ušuškani u prirodnoj lepoti i šumi bogatoj četinarima, parkovima i
cvetnim alejama.

Pored svih prirodnih bisera zdravlja, Selters banja
poseduje i savremeno opremljen dijagnostički centar u službi
prevencije i ranog otkrića oboljenja za koje smo kao ustanova
indikovani, sa stručnim medicinskim timom na čelu sa lekarima
specijalista i subspecijalista: DEXA, EMNG, shockwave, infiltracije
leka, rendgen, laboratorija a uskoro i hiperbarična komora.
Kroz strategiju razvoja zdravstvnog turizma države Srbije Selters banja zauzima značajno  mesto. Zato smo sebi postavili visoke ciljeve koje korak po korak ostvarujemo. 

Bogatsvo mineralne vode Selters je naš brend na kojem je čitav ovaj kompleks iznikao sredinom 70-tih godina prošlog veka. Ali i ako relativno mlada banja, uz ovu mineralnu vodu i peloid, 50 godina unazad pratimo najsavremenije standarde prevencije i lečenja sa ciljem da budemo prepoznati kao prirodno lečilište visokog kvaliteta i ostanemo visoko rangirani u regionu