Zdravstveni turizam

U Novom stacionaru “Selters” obavlja se stacionarna rehabilitacija ortopedsko-traumatoloških, neuroloških, reumatoloških, kao i pacijenata sa oboljenjima periferne cirkulacije.
Novi stacionar “Selters” raspolaže bazenom sa toplom vodom, savremeno opremljenim hidroterapijskim blokom sa kadama za kupke i podvodnu masažu, kao i kompletnom fizikalnom terapijom (ektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija i drugi vidovi fototerapije, termoterapija, kineziterapija i radna terapija).
Pacijenti sa oboljenjima disajnih puteva takodje mogu koristiti hotelske kapacitete, dok se deo terapije- inhalacija termomineralne “Selters” vode obavlja u stacionaru.
Smeštajni uslovi u Novom stacionaru “Selters” su na nivou hotela B kategorije u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama,kapaciteta 229 kreveta.
Novi stacionar “Selters” se koristi i kao objekat zdravstvenog turizma. Gostima su na raspolaganju bazen, sauna, kade za tople kupke i podvodnu masažu kao i svi ostali terapijski kapaciteti.
Posebno je atraktivan vikend program, kada gosti u dane vikenda mogu da koriste sve sadržaje po pristupačnim cenama.
Pacijenti i gosti mogu koristiti konsultativne preglede lekara specijalista: interniste, kao i stručnih saradnika- psihologa, logopeda i defektologa.
Pacijentima i gostima su na raspolaganju i usluge savremene laboratorije (kompletne biohemijske analize krvi i urina), rentgena (koštano-zglobni sistem, srce i pluća), kao i dijagnostičkog ultrazvuka (srce i abdomen-trbuh).