1 14 KD ZA PREHRAMBENE PROIZVODE MESO (SVINJSKO I JUNECE)

1 14 POZIV ZA MESO (SVINJSKO I JUNECE)

1 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 1 i 2 – 17.01.2014.

1 14 pitanje broj (3) – 21.01.2014.

1 14 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1) – 21.01.2014.

1 14 DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 31.01.2014.

1 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 4 – 31.01.2014.

1 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU – 18.03.2014.