6 13 POZIV ZA RADOVE NA ADAPTACIJI STACIONARA II KRILO IZNAD BAZENA

6 13 KD ZA RADOVE NA ADAPTACIJI STACIONARA II KRILO IZNAD BAZENA

6 13 predmer _I FAZA 26.11.2013 (1)

6 13 pitanje broj 1 – 03.12.2013.

6 13 pitanje broj 2 3 i 4 – 03.12.2013.

6 13 pitanje broj 5 6 7 – 05.12.2013.

6 13 pitanje broj 8 – 05.12.2013.

6 13 pitanje broj 9 – 06.12.2013.

6 13 pitanje broj 10, 11, 12, 13 – 12.12.2013.

6 13 pitanje broj 14 – 12.12.2013.

6 13 pitanje broj 15 – 12.12.2013.

6 13 sheme – 12.12.2013.

6_13_pitanje_broj_16 – 13.12.2013.

6_13_pitanje_broj_17 – 13.12.2013.

6 13 pitanje broj 18 – 16.12.2013.

6 13 DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 16.12.2013.

6 13 pitanje broj 19 – 19.12.2013.

6 13 pitanje broj 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – 20.12.2013.

6 13 fotografije – 20.12.2013.

6 13 pitanje broj 30 i 31 – 23.12.2013.

6 13 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU – 28.01.2014.

6 13 ODLUKA O IZMENI UGOVORA – 07.05.2014.