8 14 KD ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL,po partijama

8 14 POZIV ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL 1

8 14 Partija 3 prva izmena KD – 06.05.2014.

8 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 1 – 09.05.2014.

8 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 2, 3 i 4 – 09.05.2014.

8 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL partija 3 – 28.05.2014.

8 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 1 – 12.06.2014.

8 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 2 – 12.06.2014.