9 14 KD ZA ENERGENTE, PO PARTIJAMA

9 14 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

9 14 PRVA IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOUMENTACIJE – 30.04.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 1, 2, 3, 4 i 5 – 30.04.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 6, 7, 8 – 06.05.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 9 i 10 partija 1 – 08.05.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 11 i 12 partija 2 – 08.05.2014.

9 14 DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 08.05.2014.

9 14 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA – 08.05.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 13 partija 2 – 09.05.2014.

9 14 ODGOVOR NA PITANJE BROJ 14 i 15 16.05.2014.

9 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 1 – 01.07.2014.

9 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 2 – 01.07.2014.

9 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 3 – 01.07.2014.